Vytisknuto z portálu CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - http://www.centrumvzdelavani.cz

Jak si otevřít dveře ke klientovi?

Společnost EDUX s.r.o. připravuje seminář „Akvizice v telemarketingu“, který se bude konat dne 5. dubna 2007 s lektorkou PhDr. Alena Housková, která je specialistkou na oblast rozvíjení obchodních dovedností a telemarketingu.

Akvizice je otevření dveří ke klientovi, úkolem tréninku je připravit na telefonní akvizici klientů, zvládnutí tzv. „studeného hovoru“, osvojit si přiměřený, stimulující způsob otevíracího hovoru s klientem, dosáhnout jeho zájmu a chuti setkat se; vyhnout se neefektivnímu, ztrátovému způsobu navazování kontaktu s klientem překonat nechuť k tomuto způsobu navázání kontaktu.

Obsah:

Metody a formy:

Zisky účastníka tréninku:

Navazující problematika:

Kontakt: Ing. Z.Tomaidesová, mobil: +420 723 916 559
e-mail: tomaidesova@edux.cz, www.edux.cz
Přihláška: http://edux.cz/kurzy.php?cislo=56